Archive | March, 2013

عیدی مشایی به احمدی نژاد، یک اسکانس پانصد تومانی بود، امام در دستان احمدی نژاد وارونه شد

31 Mar
Advertisements

Photo

31 Mar

ششمین نوروز مجید توکلی در زندان

31 Mar

آزادی دو شهروند بهایی از زندان وکیل آباد مشهد “نیکا خلوصی” و خواهرش “نوا خلوصی” دو شهروند بهایی بازداشت شده، پس از ۱۸۵ روز بازداشت موقت با قرار ۶ میلیارد ریالی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شدند. دو شهروند بهایی ساکن مشهد به نامهای “نیکا خلوصی” و خواهرش “ن

31 Mar

مادر کسری نوری: اعتصاب غذای فرزندم ادامه دارد وضعیت دو درویش زندانی اعتصاب غذا کننده در زندان عادل آباد شیراز نگران کننده گزارش شده است. اعتصاب غذای صالح مرادی و کسری نوری با ابراز نگرانی وزارت امور خارجه آلمان هم روبرو شده است. شکوفه یداللهی، مادر کسری ن

31 Mar

دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی,یکی از بنیانگذار نهضت آزادی امروز یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۲ درگذشت. نامش و یادش جاودان.

31 Mar

dorane avalin morekhasi pas az 3 sal

31 Mar