احمدرضا احمدپور: روحانی باید بر مطالبه رفع حصر پافشاری کند مژگان مدرس علوم احمدرضا احمدپور: روحانی باید بر مطالبه رفع حصر پافشاری کند جرس: سید احمدرضا احمدپور، عضو جبهه مشارکت که در تیرماه امسال از زندان پارسیلون خرم آباد آزاد شد، در‌‌ همان ماه به شهرستان

22 Aug
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: