در مصاحبه با روز مطرح شد: عباس یزدان پناه را به ایران منتقل کرده اند فرشته قاضی آتنا یزدی، همسر عباس یزدان پناه در مصاحبه با “روز” میگوید که پلیس انگلیس به او گفته همسرش به قتل رسیده اما پلیس دوبی همچنان نسبت به زنده بودن آقای یزدان پناه امیدوار است. خانم

22 Aug
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: