پرونده اتهامی کسری نوری (فعال حقوق دراویش محبوس در زندان عادل آباد شیراز) که به ۴ سال و چهارماه حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب شیراز محکوم شده از تاریخ ۲۸ فروردین ماه با اعتراض وکلای این زندانی عقیدتی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است تاکنون با پاس کاری‌ه

22 Aug

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: