نشریه محلی «نگین کرمان» به اتهام «توهین» به «مقدسات اسلام» و «تبلیغ‌ علیه نظام» توقیف شد. خبرگزاری فارس روز شنبه (دوم شهریور) به نقل از یک منبع آگاه در دستگاه قضائی استان کرمان این خبر را اعلام کرده است. این مقام قضائی گفته «مسیر قانونی پرونده نشریه نگین

25 Aug

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: