گذارش یکی از زندانیان رجایی شهر کرج البته با زبان کاملا محاوره ای نوشته شده مربوط به زمانی است که 170 نفر بودند الان تعدادی جا به جا شده اند مى خواستم خبر بدم كه جوانان اهل سنت رو ميگيرن و ميبرنشون زير زمينهاى وزارت اطلاعات بعد اونجا شكنجه شون ميكنن جوانا

26 Aug
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: