ادامه آزار نامق محمودی – عکسی کم نظیر از زندانیان سیاسی گوهردشت دامه خودسری و قانون شکنی وزارت اطلاعات در دستگیری و شکنجه مبارزین و آزادیخواهان تا کی؟ نامق محمودی پیرمرد کشاورز و بی گناه ۶۲ ساله کرد بعد از ۱۷ ماه بلاتکلیفی و از دست دادن بینای یک چشمش بر ا

29 Aug

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: