روزشمار اعتصاب پنج شنبه 7 شهریور 1392 : http://j.mp/1flIbAk دهمین روز اعتصاب غذای مادر حسین رونقی زلیخا موسوی ؛ بیست و یکمین روز اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی ؛ حسین رونقی ملکی روز گذشته ( چهارشنبه) در پی خونریزی شدید معده و سیستم گوارشی به بیمارستان مدرس ت

29 Aug
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: