در بیست و پنجمین سالگرد اعدام‌ مخالفان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که حکومت ایران تلاش می‌کند که این اعدام‌ها از حافظه‌ها پاک شود. با گذشت بیست و پنج سال از اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی که در ماه‌های مرداد و شهر

2 Sep
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: