مادر ستار بهشتی با انتشار نامه ای از حسین رونقی ملکی و زلیخا موسوی، مادر این زندانی سیاسی؛ خواست که به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان دهند. به گزارش سحام، گوهر عشقی در بخشی از این نامه می نویسد: “تنها خواسته من بعنوان مادری داغدیده، این است که بدون درنگ پس

2 Sep
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: