نامه سرگشاده به بان‌کی‌مون: به وضعیت حسین رونقی توجه کنید نامه ۶۵ تن از زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی در تبعید به بان کی مور بابت اقدام زودهنگام برای نجات جان زندانی در حال اعتصاب غذا سید حسین رونقی ملکی. متن کامل این نامه که در اختیار خودنویس قرار گرفته

2 Sep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: