حسین رونقی، مرگ و زندگی http://j.mp/14j93Bp حسین رونقی اولین نفر نیست، متاسفانه با رویه فعلی آخرین نفر هم نخواهد بود، نمی دونم تو سایر کشورها چرا اعصاب غذا میکنن، خیلی ها شاید توی کشورهای دنیا واسشون سوال باشه که مثلا چرا حسین رونقی یا خیلی های دیگه که تو

4 Sep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: