بیش از ۵۰ هزار ایرانی مبتلا به ایدز و بی‌خبر از بیماری خود معاون وزارت بهداشت اعلام کرده که حدود ۵۵ هزار نفر در ایران آلوده به ویروس HIV هستند اما خودشان خبر ندارند. دکتر حاج‌ عبدالباقی می‌گوید تنها راه شناسایی این افراد آگاهی‌رسانی برای انجام آزمایش ایدز

17 Sep
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: