آژانس کُردپا: “جمشید فرجوندفردا” عکاس کُرد اهل بیجار توانست رتبه‌ی نخست جشنواره “حفاظت از محیط زیست” مناطق شمال غرب ایران را به خود اختصاص دهد.

22 Sep
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: