یک عکس تاریخی به مناسبت اول مهر: عکس مربوطه هدیه ای است از دانش آموزان آخیرجان به گوهر مراد این عکس در حوالی سال 44 در روستای آخیرجان آزربایجان گرفته شده است. دانش آموزان به همراه معلم خود “زنده یاد صمد بهرنگی” این عکس را به گوهر مراد ” زنده یاد غلامحسین

23 Sep
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: