اگر از دنیا می‌خواهیم به ما احترام گذارد، پیشاپیش لازم است به مردم خود احترام بگذاریم بیانیه تحلیلی اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور جرس: اعضا و علاقمندان نهضت آزادی ایران – خارج از کشور با انتشار بیانیه ای به تحلیل سفر اخیر تیم دیپلماسی ای

2 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: