روحانی: تماس تلفنی قدم کوچکی بود، قدم‌های بلندتر بر می‌داریم حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید که مکالمه اخیر او با باراک اوباما، همتای آمریکایی‌اش، تنها «یک قدم کوچک» بوده و دولت او قصد دارد که در آینده «قدم‌های بلندتری» بردارد. به گزارش خبرگ

2 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: