همسر محمد سیف زاده، وکیل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر که به دلیل نوشتن نامه به خاتمی به ۶ سال حبس قطعی محکوم شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« ما چون فکر می کردیم موضوع فقط درباره نوشتن یک نامه است آن را ساده گرفتیم و فکر می کردیم

3 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: