فرشید یداللهی از وکلای دادگستری و فعالین حقوق بشر که در تاریخ ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۰ توسط ماموران امنیتی در منزل یکی از نزدیکان خود در شیراز بازداشت و ابتدا به پلاک صد شیراز و سپس به بندهای ۲۰۹ و ۳۵۰ اوین تهران منتقل گردید. وی قبلا نیز به همراه آقای امیر اسلام

6 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: