«قهرمان سنگ‌نوردی زنان آسیا از شرکت در مسابقات سئول منع شد» ۱۳۹۲ مهر ۱۴ ادیو کوچه «فرناز اسماعیل‌زاده»، قهرمان آسیا و دارنده مدال طلای مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا در بخش سرعت، از شرکت در مسابقات جهانی سنگ‌نوردی داخل سالن در کره جنوبی منع شد. براساس تما

6 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: