دلنوشته ای از بانوی آزاده عاطفه نبوی به مناسبت زاد روز هم بندی سابق خود که هنوز در بند زنان سیاسی زندان اوین است شبنم عزیز زادروزت فرخنده عاطفه نبوی : امروز تولد شبنمه لبخند قشنگت توی اون صورت زیبا و عزیز از نظرم دور نمی شود تولدت مبارک باشه دختر. آخرین ت

13 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: