منصور ارضی: خدایا مرگ هاشمی را برسان مداح جنجالی تهران، در مراسم دعای عرفه که در حسینیه لباس فروش ها برگزار شد، به هاشمی رفسنجانی حمله کرد و گفت خدایا مرگ هاشمی را برسان. به گزارش پارسینه منصور ارضی با اشاره به خاطرات منتشر شده از هاشمی رفسنجانی در مورد ش

15 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: