در جستجوی کرامت از دست رفته جمعی از بزرگان موسیقی کشور شب دوشنبه ۲۲ مهر با حضور در تالار وحدت، ۱۴ سالگی خانه موسیقی را جشن گرفتند.این مراسم که شامگاه دوشنبه برگزار شد، با حضور بزرگان موسیقی ایران همچون محمدرضا شجریان، شهرام ناظری،‌حسین علیزاده، فرهنگ شریف

17 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: