عقب‌نشینی روحانی در وزارت علوم و خوشحالی بسیج دانشجویی رادیو فرانسه – به دنبال معرفی سه وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش از سوی حسن روحانی، رییس جمهور ایران به مجلس این کشور، یک عضو بسیج دانشجویی از عد

20 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: