سید ضیا نبوی که در روزهای اخیر با پرونده جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام در اهواز محاکمه شده بود، از این اتهام تبرئه شد…. سیدضیا نبوی که در روزهای اخیر با پرونده جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام در اهواز محاکمه شده بود، از این اتهام تبرئه شد. به گزارش جرس، آ

21 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: