شمارفزآینده تعداد اعدام ها درایران؛ مجازات مرگ را متوقف کنید از زمان روی کار آمدن حسن روحانی ۱۲۵ نفر اعدام شده اند سالانه دهها مورد از اجرای احکام اعدام در ملاء عام انجام می‌شود. در عکس تجمع برای مشاهده یکی از این احکام اعدام دیده می‌شود. عکس: خبرگزاری ای

24 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: