نمی خواهم با آرزوهایم به زیر خاک بروم، از ابتکارات جوانانه استفاده کنید و نگذارید ما را اعدام کنند این پیام زانیار مرادی ٢١ ساله ، زندانی سیاسی محکوم به اعدام است که همراه با پسرعموی خود لقمان، منتظر اجرای حکم اعدام به سر می برند.

26 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: