اعدام ناگهانی دو زندانی سیاسی کرد پدر گلپری پور: کشتند و جنازه را هم ندادند فرشته قاضی حبیب الله گلپری پور در بی خبری کامل وکیل و خانواده اش اعدام شد. پدر او می گوید که به حبیب گفته بودند میخواهند او را به زندان دیگری منتقل کنند و با همین عنوان او را از ب

27 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: