روز پنج شنبه 9 آبان ، سالگرد شهادت ستار بهشتی است. مراسم سالگرد بر سر مزار این عزیز در رباط کریم ساعت 4 بعد از ظهر خواهد بود. لطفا اطلاع رسانی کنید..

27 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: