صدور حکم زندان و تشکیل پرونده جدید برای اکبر امینی به گزارش خبرگزاری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی با گذشت بیش از چهارماه از بازداشت “اکبر امینى”، محکومیت پنج ساله وى قطعى و پرونده دیگرى نیز در دادسراى اوین علیه وی گشوده شده است. اکبر امینى که پس از

27 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: