کمال حسینی آخرین بار ٢ ماه پیش با یکی از همین اعدامی ها حرف زدم، باوجود اینکه چند ماهی می‌شد از زندان مرگ را به انتظار نشسته بود، اما روحیه خوبی داشت. از وی پرسیدم که مشکلی ندارد؟ گفت: “تنها مشکلم خانواده و دوستان هم بندم هستند که بعد از من بسیار ناراحت خ

27 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: