در حسرت شنیدن صدای زنگ مدرسه ارائه سبد کالاهای تحصیلی به کارگران و زحمتکشان، می تواند به شکل موقت مانع از افزایش رشد آمار کودکان محروم از تحصیل شود اما برای کاهش و ریشه کن کردن معضل کودکان کار و خیابان، نه تنها باید تحصیل تا پایان دوره متوسطه رایگان در اخ

28 Oct
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: