مرداد ۶۷ در ابعاد کوچک در روز عید شیعیان، یک گروه اهل سنت به پاسگاه مرزی ایران در سیستان و بلوچستان حمله کرده و ۱۴ نفر را می‌کشد در مقابل دولت ایران هم به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت، ۱۶ نفر از اعضای این گروه (به گفته دولت ایران البته) را که زندانی بوده‌اند اعد

28 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: