نامه محمدحسن یوسف‌پور سیفی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی به مسئولان زندان اوین جرس: محمدحسن یوسف‌پور زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین نیاز به درمان پزشکی دارد اما هر بار با ممانعتی از سوی مسئولان زندان مواجه می شود. وی در نامه ای به مسئولان زندان ن

30 Oct

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: