از صفحه ی فیس بوک امیرحسین اعتمادی بزرگ،فعال دانشجویی: اپیزود یک: به گمانم شهریورماه 82 بود. قرار بود اولین جلسه‌ی دادگاهم در شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود. نام قاضی پرونده ناآشنا بود. قاضی صلواتی. با عبدالفتاح سلطانی وارد جلسه‌ی دادگاه شدیم. ن

4 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: