سن زنان کارتن‌خواب به ۱۷ سال رسيده است • زمانی در هشت سال گذشته عمده آمار زنان بی‌خانمان و کارتن‌خواب شهر تهران به زنان سالمند تعلق داشت اما اين روز‌ها شاهد حضور زنان جوان هستيم. ايلنا: ‌ معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران،

5 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: