زندانیان معترض در اوین در سومین روز اعتصاب غذا: اگر دین ندارید،لااقل آزاده باشید به نام خدا بیانیه شماره یک – چرا اعتصاب غذا کردیم؟ مطابق ماده ۱۰۲ آیین نامه سازمان زندان‌ها، این سازمان مسولیت سلامت و جان زندانیان را عهده دار می‌باشد. بر این اساس و مطابق ب

7 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: