برپایه گزارش دریافتی، روز پنجشنبه جمعیت کثیری از زنان آزاده به رغم تهدیدات نیروهای امنيتي و فضای شدید امنیتی با حضور بر سر مزار “شیرکو معارفی” در شهر بانه یاد وی را گرامی داشتند. به دنبال اعدام زندانی سیاسی جانباخته شیرکو معارفی در زندان سقز و ممانعت نیرو

10 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: