جلسه محاکمه نسرین ستوده امروز یکشنبه در دادگاه انتظام رضا خندان، همسر این فعال حقوق بشر در صفحه فیسبوکش نوشته است جلسه محاکمه نسرین امروز در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا برگزار شد. خبرگزاری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، بنابه گزارش آقای خندان در ا

10 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: