درخواست ۱۱ زندانی سیاسی رجایی شهر از اعتصاب کنندگان زندان اوین برای پایان اعتصاب غذا ما از پشت دیوارهای بلند رجایی شهر طنین صدای اعتراض شما را شنیدیم و بر شرافت انسانی و روح فداکارتان درود میفرستیم. یقینا وجود ارزشمند شما و سلامتی روح و جسمتان سرمایه ای گ

10 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: