صدور حکم ۹ سال و نيم زندان همراه با تبعيد برای برادران کردپور آژانس خبری موکريان – سرويس حقوق بشر – دادگاه انقلاب مهاباد دو روزنامه نگار کرد را مجموعا به تحمل ۹ سال و شش ماه حبس تعزيری همراه با تبعيد محکوم کرد. از مهاباد امروز شنبه ۱۸ آبان ماه ۹۲ به آژانس

10 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: