آزار و اذیت بهائیان در شهر آباده، فارس جامعه جهانی بهایی در ژنو، سوئیس، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از هجوم ماموران امنیتی به خانه‌های ۱۴ بهایی در شهر آباده خبر داد که نزدیک به یک ماه پیش رخ داده است. بر پایه این بیانیه، ماموران دولتی از بهائیان خواسته

12 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: