آمانو: ايران باید درباره تحقيق بر روی تسلیحات هسته‌ای توضیح دهد مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته که همچنان از ايران می‌خواهد به تمام پرسش‌های مربوط به تحقيقات نظامی- هسته‌ايش در گذشته پاسخ دهد، هر چند که در توافق جديد با تهران به آنها اشاره‌ای نشده

12 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: