تعویق تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در مجلس سنا • قانون‌گذاران ایالات متحده آمریکا منتظر خواهند ماند تا جان کری در مورد جزئیات آخرین مذاکرات صورت گرفته در ژنو میان ایران و ۱+۵ به آن‌ها توضیح دهد تا در مورد تحریم‌های بیشتر علیه ایران تصمیم‌گیری کنند. دوي

12 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: