نامه فریده به پدرش ( حمید مرادی ) : من با امید خیلی زیاد روی همه دیوار اتاقم نوشتم که می‌شه، آزاد می‌شین، ولی نشد!… از طرف فریده به بابای گلم سلام بابای مهربون و خوشگلم، قبل از اینکه بیام تهران داشتم ذوق مرگ می‌شدم… نمی‌دونی که هر لحظه برام مثل صد سال

18 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: