جان کری: توافق با ایران خطری برای امنیت اسرائیل نیست به گفته وزیر امور خارجه آمریکا نگرانی‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درباره توافق با ایران کاملا قابل درک است اما او فکر نمی‌کند که “مذاکرات جاری امنیت اسرائیل را در معرض خطرات بیشتر قرار دهد”

19 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: