زنجانی: “رسانه‌ها کاسبی‌شون گرفته” افشای توافق مرتضوی با میلیاردر بسیجی بهروز صمدبیگی “اين روزها كار ما شده روزي يك خبر بگيريم و يا تكذيب كنيم يا جواب بديم”. این توصیفی است که بابک زنجانی، میلیاردر بسیجی در آخرین دقایق روز دوشنبه، ۲۷ آبان در فیس‌بوکش منتش

19 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: