فرمانده ناجا: عاشورای ۸۸ خودروی نیروی انتظامی مردم را زیر کرد سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران می‌گوید که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران با وجود مخالفت وی، اصرار داشت که بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهر

19 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: