تصویر نوید خانجانی در بیمارستان؛ وی در هفته گذشته در پی ناراحتی روده بزرگ در بستری و مورد عمل جراحی قرار گرفت. با توجه به وضعیت جسمانی خانجانی و لزوم درمان و استراحت در محیطی خارج از زندان، وی درخواست مرخصی درمانی کرده است که هم چنان در انتظار پاسخ است. ب

25 Nov
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: