احمدی‌نژاد در دادگاه حاضر نشد محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، از حضور در جلسه دادگاه خود که روز سه‌شنبه، پنج آذر در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، خودداری کرد. گزارش خبرگزاری‌های داخلی اشاره‌ای به دلایل عدم حضور آقای احمدی‌نژاد در جل

26 Nov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: